Międzynarodowe projekty z szansą na finansowe wsparcie

Ruszyła trzecia edycja konkursu „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej jest w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku”.

Ideą inicjatywy jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację międzynarodowych projektów, które budują nowe i wzmacniają już istniejące partnerstwa międzynarodowe, rozwój społeczno-gospodarczy regionu, służą aktywizacji społeczności lokalnych oraz promują województwo za granicą.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać gminy i powiaty, a także ich jednostki organizacyjne (m.in. szkoły, domy kultury). Łączna pula środków wynosi 60 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane  są do 7 lutego 2020 roku. Organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W ubiegłym roku dofinansowano łącznie 15 najciekawszych projektów z całego regionu.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/5227-miedzynarodowe-projekty-z-szansa-na-finansowe-wsparcie

Powiązane artykuły