I Konferencja Służb Mundurowych „Cudzoziemcy w Polsce od wjazdu do wyjazdu”

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zorganizowali konferencję z zakresu kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Ełku, Gołdapi i Olecka.

I Konferencja Służb Mundurowych „Cudzoziemcy w Polsce od wjazdu do wyjazdu” odbyła się 29 listopada, na terenie drogowego przejścia granicznego w Gołdapi. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Ełku, Straży Miejskiej w Ełku i Gołdapi oraz Komendy Powiatowej Policji w Ełku, Gołdapi i Olecku.

Funkcjonariusze Straży Granicznej omówili zagadnienia związane, m.in. z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawili rodzaje dokumentów, którymi mogą posługiwać się obcokrajowcy przebywający w naszym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na sfałszowane dokumenty okazywane do kontroli.

Tematy prezentowane podczas przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły