Przyjaciele Przyrody z IIIa SP2 informują: Jesteśmy na właściwej drodze do SEGREGACJI odpadów…

Można śmiało powiedzieć, że gołdapianie rozpoczęli podróż do krainy SEGREGACJI. Aby podróż była łagodna i delikatna bez większych „wstrząsów” rozpoczęła się nauka i szkolenia. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. realizuje szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, wzmacniając świadomość ekologiczną mieszkańców północnej części Mazur.

Takie szkoleniowe spotkanie odbyło się też w Urzędzie Miasta Gołdapi. Ponad trzydziestoosobowa grupa przybyłych mieszkańców uczestniczyła w prelekcji na temat niebezpiecznego odpadowego problemu świata. Słuchaczami byli również Przyjaciele Przyrody z gołdapskiej „dwójki” wraz rodzicami i nauczycielami. Prelekcja rozpoczęła się filmem edukacyjnym pt. „3 RZEKI” z gołdapskimi ekologami w rolach głównych.

Następnego dnia „Odpadowa Kampania Edukacyjna” gościła na terenie szkoły SP2 w Gołdapi. Dzieci uzupełniły, rozwinęły wiedzę i umiejętności na temat potrzeby właściwego segregowania odpadów.

Warto wspomnieć, że w naszej szkole jest coraz więcej koszy do selektywnej segregacji, ZSEE też ma swoje miejsce. Stale rozwijamy wiadomości na temat recyklingu i segregacji.

Gołdapianie, uczmy się poprawnej segregacji!
Musimy to zrobić dla siebie, rodziny, miasta, Polski i świata…

Trening czyni mistrza w każdej dziedzinie…

Gołdapianie potrafią.

Zdobądźmy złoty medal w SEGREGACJI odpadów

Powiązane artykuły