Celem spotkania była nauka postaw tolerancji wobec innych osób

W piątek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi wybrali się na wycieczkę do Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”. Celem spotkania była nauka postaw tolerancji wobec innych osób, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Młodzież poznała zasady funkcjonowania ośrodka, zwiedziła wszystkie dostępne pracownie (Pracownię gospodarstwa domowego, Pracownię techniczną, Pracownię twórczości interaktywnej i przyrodniczej, Pracownię taneczno-teatralną, Pracownię plastyczną, Pracownię terapii ruchem z elementami muzykoterapii, Salę ogólną), a także uczestniczyła w proponowanych formach aktywności.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość uzewnętrznienia swoich emocji, wyrażenia własnego zdania, a także zaspokojenia ciekawości związanej z pobytem w nowym miejscu, poznaniem nowych osób. Uczestnicy chętnie angażowali się we współpracę z uczniami, a kontakty interpersonalne nawiązywane były bez większych trudności.

Spotkanie zwieńczyło wręczenie ręcznie wykonanych kartek świątecznych, które zostały przygotowane w celu wsparcia – trwającej już wiele lat – akcji „Bezdomna kartka”.

Współpraca pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” a Szkołą Podstawową nr 3 jest regularnie pielęgnowana.

Katarzyna Wróbel


Aktualności

Powiązane artykuły