Powiat Gołdapski stawia na aktywne przejścia dla pieszych

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska i wicestarosta Andrzej Ciołek przy kontrasygnacie skarbnik Bożeny Radzewicz podpisali dziś w Starostwie Powiatowym w Gołdapi umowę na modernizację przejść dla pieszych w ramach zadania pn. „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N – ul. Kościuszki w Gołdapi”.

Aktywne przejścia dla pieszych, wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania infrastrukturalne, powstaną na drodze powiatowej – ulica Kościuszki w Gołdapi, zlokalizowanej bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. Będą to pierwsze tego typu przejścia dla pieszych w mieście.

Aktywne przejście dla pieszych jest rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Kluczowym elementem aktywnego przejścia jest pulsacyjne żółte światło, uruchamiane za pomocą czujnika ruchu. Wykrywa on pieszych zbliżających się do „zebry” i uruchamia sygnał ostrzegawczy dla kierowców. Dodatkowo, przejście jest wyposażone w punktowe elementy typu LED, również pulsujące po wykryciu pieszego.

Dodatkowo w ramach realizowanego projektu „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812N- ul. Kościuszki w Gołdapi” zorganizowane zostaną działania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące wzrostu świadomości mieszkańców powiatu. Dotyczyć będą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania się na przejściach dla pieszych oraz w okolicach tych przejść, a także kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Środki finansowe na powyższy cel Powiat Gołdapski pozyskał z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły