,,Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

Pod tym hasłem w tym roku w całej Polsce trwają działania na rzecz poszanowania środowiska. Szkoła Podstawowa w Boćwince już od wielu lat uczestniczy w tego typu akcjach – w tym roku również.

W piątek, 20 września, cała społeczność szkoły zaopatrzona w odpowiednie ubranie i sprzęt oraz zmotywowana wzniosłym celem odpowiedzialności za środowisko naturalne sprzątała teren Boćwinki i okolice. Zebrano kilkanaście worków śmieci.

Przeprowadzona akcja miała na celu pokazanie uczniom (nawet tym najmłodszym), że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu.

Czynny udział miał dać do zrozumienia, że należy dbać o środowisko, w którym żyjemy, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Wspólne działania zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Powiązane artykuły