Funkcjonariusz mówił o zagrożeniach związanych z lekceważącym zachowaniem się na drodze

W czwartek, 19 września, zorganizowano zajęcia z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – asp. sztab. Tomaszem Dobrzyńskim pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły. Profilaktyka uzależnień: niebezpieczeństwa związane z substancjami psychoaktywnymi”.

Funkcjonariusz policji przedstawił uczniom zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, uświadamiał zagrożenia związane z lekceważącym zachowaniem się na drodze. Policjant informował o konieczności noszenia elementów odblaskowych, zakładania kamizelek odblaskowych, szczególnie przez poruszających się od zmierzchu do świtu po drogach publicznych.

Druga część spotkania poświęcona była niebezpieczeństwom dotyczącym substancji psychoaktywnych, które będąc środkami chemicznymi, oddziałują negatywnie na układ nerwowy i zmieniają postrzeganie, nastrój, świadomość i zachowanie. Policjant przestrzegał przed nawiązywaniem znajomości w Internecie. Przypomniał młodzieży o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych.

W zajęciach udział wzięło ok. 100 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi, czekamy z młodzieżą na kolejne – już zaplanowane – działania profilaktyczne.

Elżbieta Krynicka, pedagog


Aktualności

Powiązane artykuły