W najnowszym numerze „Heimatbrücke”

W tegorocznym, 1. numerze „Heimatbrücke”, wychodzącego w Stade pisma przedwojennych mieszkańców Gołdapi, jak zwykle parę ciekawych informacji. Jedną z nich jest pierwsza część cyklu poświęconego ulicom i mieszkańcom miasta (stan z 1944 roku).

W pierwszej części w kolejności alfabetycznej spis ówczesnych mieszkańców tak zwanych Starych Kumieci oraz Angerburger Chausse (Szosy Węgorzewskiej) i Angerburger Straße (ulicy Węgorzewskiej, obecnie Żeromskiego).

Na pierwszej stronie kolorowa grafika z gołdapskim rynkiem. Jest też interesujący tekst Waltraud Schmidt o pałacu Wilhelma II w Romintach oraz jego fascynacji Norwegią.

Dziękujemy Kreisgemeinschaft Goldap za przysyłanie redakcji czasopisma „Heimatbrücke”.

Powiązane artykuły