Uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

Uczniowie klasy 2 i 3 Szkoły Podstawowej w Boćwince wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Wojna polsko–bolszewicka 1919 – 1920 – w obronie granic i niepodległości” pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W skład Komitetu Honorowego weszli: Mariusz Błaszczak – minister Obrony Narodowej (przewodniczący) Anna Zalewska – minister Edukacji Narodowej i Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Głównym celem konkursu było: budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, pogłębianie wiedzy historycznej, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, oraz promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych.

Gratulując dodajmy, że uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie samodzielne wykonanie pracy plastycznej, dotyczącej wydarzeń z wojny polsko–bolszewickiej.

Organizatorem konkursu tradycyjnie był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce, a współorganizatorami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. M. Pisarka w Radzyminie; ŚZŻAK Okręg Warszawa Wschód; ŚZŻAK Koło Wołomin „Rajski Ptak”; Służba Więzienna; Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej; Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago; Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach; Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze; Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto; Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu; Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford; Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

SP w Boćwince


Aktualności

Powiązane artykuły