Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę. W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi porad tych udzielać będą funkcjonariusze Policji w godzinach urzędowania.

W najbliższy poniedziałek po raz kolejny rusza akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad specjalistycznych ofiarom przestępstw. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zorganizowała dyżury, które pełnione będą w budynku komendy przy ulicy Mazurskiej 33 w godzinach od 8:00 do 15:00. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły