Gromada zuchowa „Strażnicy Uśmiechu”

Na terenie naszej szkoły od listopada 2018 r. działa gromada zuchowa „Strażnicy Uśmiechu”. Zrzesza dziewczęta i chłopców od 7-10 lat (uczniów klas I-III). Gromadą zuchową kieruje i odpowiada za jej pracę – drużynowa Magdalena Maja Zaniewska.

Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej są: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda, piosenka, pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia.

Gromada przez umożliwianie zuchom zdobywania sprawności i gwiazdek, tworzy warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci oraz przygotowuje je do dalszej działalności w drużynie harcerskiej. Zbiórki odbywają się systematycznie w poniedziałki od godz. 13.30 do 15.15 .


Aktualności

Powiązane artykuły