Spotkanie przedstawicieli miejscowości uzdrowiskowych i potencjalnie uzdrowiskowych

W Gołdapi odbyło się spotkanie przedstawicieli miejscowości uzdrowiskowych i potencjalnie uzdrowiskowych z terenu naszego województwa. Gołdap reprezentowali obaj burmistrzowie, architekt Urzędu Miejskiego w Gołdapi Beata Kołakowska, a także Ryszard Tymofiejewicz, właściciel Sanatorium w jedynym do tej pory uzdrowisku na Warmii i Mazurach oraz Sławomir Gołubowicz, współwłaściciel hotelu Ventus Natural & Medical Spa w Gołdapi.

W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie Lidzbarka Warmińskiego, Górowa Iławeckiego, Fromborka, Miłomłyna oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

Rozmawiano na temat utworzenia Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur. Obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a niedługo rozpocznie się proces opracowywania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Przedstawiciel Stowarzyszenia mógłby brać udział w pracach nad powyższymi dokumentami, zabezpieczając interesy jego członków w rozdziale przyszłych środków unijnych.


Aktualności

Powiązane artykuły