Na uczniów czekają zróżnicowane metody aktywizujące

W Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi ruszył program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”, który będzie realizowany od grudnia do maja na godzinie wychowawczej w kl. IV „d”.

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Na uczniów czekają zróżnicowane metody aktywizujące, które są dostosowane do ich wieku tj. praca w grupach, nauka zachowań asertywnych, dobra zabawa sprzyjająca nauce, prace domowe. Program składa się z atrakcyjnych, bogato ilustrowanych materiałów tj. zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakaty, ulotki informacyjne dla rodziców, podręcznik dla nauczyciela, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Podczas cyklu zajęć uczniowie będą dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty palenia papierosów, tworzyć komiksy z bohaterami programu, pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów.

Bardzo ważne podczas realizacji programu jest nie tylko zaangażowanie uczniów, ale również włączenie rodziców i opiekunów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Współpraca z rodzicami, dawanie przez nich dobrego przykładu pomogą w kształtowaniu u dzieci postaw prozdrowotnych.

Koordynatorzy projektu – Anna Waszkiewicz i Katarzyna Witczak we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły