Młodzi ludzie poznają zadania Straży Granicznej

Wybór przyszłego zawodu, zadania Straży Granicznej, ratowanie życia ludzkiego, to tylko niektóre tematy omawiane przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG podczas spotkań z młodzieżą.

W minionych dniach stycznia br. uczniowie szkół średnich z Gołdapi, Braniewa, czy Górowa Iławeckiego mieli okazję poznać tajniki służby w  Straży Granicznej.

Nie zabrakło również pytań o codzienną pracę i obowiązki funkcjonariuszy SG. Osobom zainteresowanym służbą w formacji przybliżono poszczególne etapy kwalifikacyjne i wręczono materiały informacyjne. Najmłodsi uczestnicy pytali o wiek, jaki muszą osiągnąć, by zostać funkcjonariuszem SG.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie pokazali młodym ludziom zasady postępowania z poszkodowanymi w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Uczniowie pod okiem fachowca mieli okazję w praktyce na fantomie przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową, a także zastosować na nim Zautomatyzowany Defibrylator Zewnętrzny (AED). Bo ta wiedza jest potrzebna nie tylko ratownikom, ale każdemu człowiekowi, by uratować komuś życie.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły