Wystawa „Od zaborów do niepodległości” w SP 2

Szkoła Podstawowa nr 2 jest kolejną szkołą którą odwiedziła wystawa historyczna pt. „Od zaborów do niepodległości” autorstwa pana Jacka Rutkowskiego – nauczyciela-konsultanta Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

 

 

 

Wystawa składa się z dokumentów, jakie udało się zdobyć autorowi ekspozycji. Dzięki niej możemy uświadomić sobie, jak ważną rolę pełnią one w przekazie wydarzeń historycznych. Są to oryginalne dokumenty Polaków żyjących w trzech zaborach: rosyjskim, pruskim i austriackim. Mieliśmy doskonałą okazję zobaczyć napisane w urzędowych językach danego zaboru świadectwa szkolne, legitymacje, paszporty i wiele innych. Ekspozycja przedstawiająca dzieje Polaków cieszyła się zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.

Wystawa przywędrowała do nas z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, gdzie gościliśmy na prelekcji wygłoszonej przez autora wystawy.

SP 2 Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły