Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2018/2019

W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem zimowym podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

 

 

 

 

 

Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje PGK Zdzisław Galiński. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu: 87 615 12 29, 695 924 931, 601 405 790

Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje PPHU ,,TRANSROM” Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów 87-615 01 73, 603 780 398

Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:
a) Drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – p. Krzysztof Kalinowski: tel. 87 615 60 21

b) Ulice gminne na terenie miasta Gołdap – p. Magda Zymkowska tel. 87 615 60 52

c) Kierownik wydziału p. Jarosław Duchnowski tel. kom. 694 484 956

Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia zał. nr 1

Ulice powiatowe na terenie miasta i gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać na następujące numery telefonów: 87 615 09 89, 690 033 318, 502 654 240.
Wykaz dróg i ulic powiatowych przedstawia zał. Nr 2

Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPHU „Transrom” sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 520 20 30, kom. 600 437 906, 602 623 742.
Ulice położone w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Ekonomiczna, Strefowa, Graniczna ) utrzymuje PGK w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 615 12 29, 695 924 931, 601 405 790.

UWAGA !

SWOJE UWAGI I PROŚBY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁASZAĆ DO PUNKTU MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPI TEL. 87 615 60 57

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości

Gdy za oknami robi się chłodno i pojawia się pierwszy śnieg, właściciel lub zarządca budynku powinien być gotowy do wykonywania dodatkowych prac. Powszechnie wiadomo, że jest on zobowiązany do odśnieżania chodników i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na podległym mu terenie. Ale trzeba wiedzieć, że zimowe obowiązki zarządcy to nie tylko odśnieżanie. Właściciel nieruchomości lub działający w jego imieniu zarządca musi wykonywać podczas zimy także szereg innych prac w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektów.

Bezpieczny chodnik to podstawa

Usuwanie lodu i śniegu z chodników otaczających nieruchomość lub stanowiących integralną część osiedla ma nie tylko względy praktyczne. Nie chodzi jedynie o umożliwienie swobodnego przemieszczania się mieszkańców, jest to także wymóg regulowany ustawowo. Jeśli zarządca nieruchomości nie zadba o oczyszczenie chodnika, dróg i innych pieszo-jezdnych ciągów komunikacyjnych i w wyniku tego dojdzie do wypadku musi być świadomy, że będzie musiał wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieruchomości, w których występuje duży przepływ ludności. W takich miejscach bardzo łatwo o pośliźnięcie się przechodnia na nieodśnieżonej albo śliskiej powierzchni chodnika. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie usunięcie śniegu i lodu z chodnika czy schodów znajdujących się na zewnątrz zarządzanego obiektu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla mieszkańców mogą być na przykład specjalne maty antypoślizgowe, które można położyć na schodach oraz w ich pobliżu.

Odśnieżanie nie kończy się na ogrodzeniu

Właściciel posesji, a tym samym także zarządca znajdującej się na niej nieruchomości muszą również dbać o bezpośrednie sąsiedztwo działki. Taki wymóg stawia przed nimi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarządca, właściciel ma obowiązek sprzątania chodnika, który znajduje się „bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Trzeba jednak pamiętać, że za chodnik uznaje się także nieutwardzoną część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych.

Nie tylko odśnieżanie chodnika

Bardzo często nawet właściciel nieruchomości nie ma pojęcia o tym, że ciąży na nim obowiązek usuwania sopli, nawisów lodowych czy śniegu z dachu budynku. Tę kwestię od dawna szczegółowo reguluje prawo budowlane. Zgodnie z nim zimowe obowiązki zarządcy obejmują także zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku między innymi podczas występowania intensywnych opadów atmosferycznych oraz ich następstw. W związku z tym zarządca musi dbać także o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. Ponadto obowiązkiem zarządcy jest odpowiednie zabezpieczenie budynku i terenu wokół niego poprzez utworzenie strefy ochronnej na czas trwania prac na wysokości.

Obowiązek, o którym często się zapomina

Intensywne opady śniegu lub inne zjawiska meteorologiczne czy sejsmiczne powodują, że na zarządcy ciąży również obowiązek okresowej i doraźnej kontroli stanu technicznego nieruchomości. Terminy kontroli okresowych są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości i są regulowane ustawowo. Jednak w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych czy intensywnych opadów śniegu każdorazowo zarządca jest zobowiązany do doraźnej kontroli budynku, a w szczególności dachu. Ma to na celu sprawdzenie między innymi czy nie grozi nam katastrofa budowlana ze względu na znaczne przeciążenie dachu. Jednak takie kontrole muszą być szczegółowo ewidencjonowane w książce obiektu i przeprowadzane jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (na przykład osoby uprawnione do kierowania budową).

Załączniki:

powiat gołdapski

wykaz ulic gminnych

zalacznik_1_2


Aktualności

Powiązane artykuły

5 komentarzy do “Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2018/2019

 1. ja

  Taki komunikat to za mało. Informacja, kto odpowiada za drogi, jest niepełna i chyba celowo nigdy nie podawano, w jaki sposób poszczególne kategrie dróg mają być utrzymywane – czyżby po to, byśmy nie mogli wymagać realizacji obowiązków?
  Proszę podać obowiązujące na każdym typie drogi standardy zimowego utrzymania, które określają, kiedy i jaki śnieg czy śliskość pośniegowa mają być uprzątnięte.
  Wydaje się, że w Gołapi i na drogach prowadzących do miasta standardy te nie są przestrzegane.
  Wyręczę urząd miejski i redakcję, w linku podaję standardy:
  http://www.swiercze.pl/asp/pliki/Aktualnosci/standardy_zimowego_utrzymania_drog.pdf

 2. Adolf

  Wyreczyles i powiat i gminę. Dzięki 🙂

 3. Dorota

  Zapraszamy na ul Warszawską. Codziennie pokonuję tę drogę do pracy i z powrotem. Nie tylko ja, wielu ludzi z Jabramowa, Konikowa i z Kozak. Jeżdżę codziennie rowerem i wkurza mnie, że ta – gminna jak przeczytałam – ulica jest zapomniana i zaniedbana. Nikt nie odśnieża tam chodnika. Nikt i to już wiele lat! Dla burmistrza Luto miasto i gmina kończy się na ul Wileńskiej. Wstyd!

  1. zrozum pani

   kobieto, burmistrz ma ci odsnieżać ? masz wykaz tel do odpowiedzialnych i tam dzwoń że jest żle odśnieżone, a nie idziesz na łatwiznę, zgłaszaj,dzwoń a pan duchnowski kierownik powinien wyciągać konsekwencje, burmistrz nie jest od odśnieżania droga pani.

  2. ja

   Dlatego właśnie domagam się od zarządców dróg pełnej informacji, czyli ujawnienia przypisanych dla poszczególnyh kategorii dróg standardów zimowego utrzymania.
   Panie burmistrzu, starosto, Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Krajowych – czy to tajne informacje? Chcę wiedzieć, w jaki sposób i w jakim czasie ma być sprzątnięta droga, przy ktorej mieszkam, którą jeżdżę, którą chodzę itp.
   Potrzebne mi to, by od zarządzającego wymagać tego, za co mu płacę.
   Bo za utrzymanie zimowe dróg płacę ja – w podatkach.
   I was też zachęcam, byście wymagali tego, za co płacicie i za co ktoś bierze wasze pieniądze.
   Samo narzekanie na forach nie wystarczy, czasv działać.
   Zarządcy dróg, do dzieła – ujawniać standardy dla poszczególnych dróg i ulic!
   Dosyć robienia z nas balona (a może bałwana?)!