Dostrzegając potrzeby uczniów, zorganizowali warsztaty integrujące uczniów, rodziców i nauczycieli

Szkoła jest miejscem spotkania różnych środowisk społecznych, wartości, tradycji, odmiennej kultury i tożsamości osobowej. Uczniowie spędzają w niej dużo czasu przeznaczonego na edukację, zdobywanie ocen, pozycji społecznej. Większość osób chce być postrzegana jak najkorzystniej, niechętnie przyznając się do słabości i trudności.

 

 

 

 

 

Każdy z nas jest wartością samą w sobie, niezależnie od tego z jakiego środowiska pochodzi, ile ma lat, majętności, umiejętności, urody… Każdy z nas potrzebuje w swoim życiu miłości, życzliwości, docenienia przez drugiego człowieka. Szkoła jest jednym z obszarów wprowadzenia młodego człowieka w świat wartości i wskazania konstruktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu w gronie rówieśniczym, rodzinnym i szkolnym.

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, dostrzegając potrzeby uczniów, zorganizowali warsztaty integrujące uczniów, rodziców i nauczycieli. Wspólne wypiekanie piernikowych przysmaków (ciasteczka, choinki, dekoracje świąteczne) wprowadziło w klimat Świąt Bożego Narodzenia, wywołało uśmiech na twarzach, zintegrowało wszystkich uczestników. Zajęcia w takiej formie znakomicie wyciszają, pozostawiają czas na refleksję i są dobrym ćwiczeniem koncentracji uwagi. Mamy nadzieję, że wykonane własnoręcznie wyroby będą motywacją do kolejnych spotkań na gruncie szkolnym i domowym. Proste działania podjęte wspólnie w gronie najbliższych, przybliżają do siebie, zmniejszają dystans, otwierają na drugiego człowieka. W pracy szkolnej są dobrym przykładem indywidualizacji w nauczaniu. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą opiekunowie: Elżbieta Krynicka, pedagog i Małgorzata Tałejszys, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych


Aktualności

Powiązane artykuły