Walne zebranie członków klubu – wybory uzupełniające do zarządu – aktualizacja

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Rominta” Gołdap zaprasza na walne zebranie członków klubu, które odbędzie 7 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 17:00 (pierwszy termin). Posiedzenie odbędzie się w auli budynku edukacyjnego OSiR w Gołdapi sala nr. 66.

 

 

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowa liczby członków) Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia na ten sam dzień na godzinę 17:15, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków (miejsce Walnego Zebrania – jak wyżej).

Walne zwołane jest w związku z rezygnacją z Zarządu Mariusza Kowalczuka z członkostwa w Klubie, co spowodowało konieczność uzupełnienia składu Zarządu.

Porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej,
3. Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu.
4. Ew. wolne wnioski, dyskusja nad nimi oraz ewentualne głosowania wynikające z tego punktu.

Prosimy o PUNKTUALNE PRZYBYCIE!

Zarząd MKS „ROMINTA” GOŁDAP.


Aktualności

Powiązane artykuły