Szkoła włączyła się w ten sposób w ogólnopolską akcję śpiewania dla Niepodległej

„Dla mnie patriotyzm to uczenie Was tego, co jest w życiu ważne, wypełnianie moich obowiązków najlepiej jak potrafię, dbanie o rodzinę, pomaganie ludziom, staranie o to, aby świat wokół był bardziej przyjazny, lepszy. Abyśmy wszyscy mogli w spokoju żyć obok siebie…”.

 

 

 

 

To słowa zaczerpnięte z przemówienia dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi – pani Anny Budzińskiej, które wygłosiła 9 listopada 2018 r. podczas szkolnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym obejrzeniem animowanej historii Polski – krótkometrażowego filmu z 2010 roku w reżyserii Tomasza Bagińskiego, przedstawiającego wybrane fakty z historii Polski. Następnie uczniowie klasy VIII b i V b, przygotowani pod kierunkiem pań – Anny Budzińskiej i Barbary Girtler, zaprezentowali społeczności szkolnej i zaproszonym gościom wzruszający montaż słowno-muzyczny, ukazujący trudną drogę Polski do niepodległości. W trakcie uroczystości został odśpiewany hymn narodowy. Szkoła włączyła się w ten sposób w ogólnopolską akcję śpiewania dla Niepodległej.

Wspólne śpiewanie dla Niepodległej dotyczyło też innych zaprezentowanych podczas uroczystości pieśni patriotycznych. Na zakończenie została wykonana piosenka Zbigniewa Wodeckiego „Nauczmy się żyć obok siebie”. Wykonanie tego utworu na pewno długo zostanie w pamięci uczniów i nauczycieli, ponieważ do wspólnego śpiewania przyłączyła się pani dyrektor Anna Budzińska.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu plastycznego i literackiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Gołdap pod hasłem „NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA!” realizowanego w ramach realizacji zadania publicznego: Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw finansowanego przez Gminę Gołdap.

Anna Budzińska, Barbara Girtler


Aktualności

Powiązane artykuły