Pracodawcy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców na Warmii i Mazurach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich 10 miesięcy objęli kontrolą blisko 3 600 cudzoziemców i stwierdzili, że 835 obcokrajowców pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

Kontrolę legalności zatrudnienia przeprowadzono na terenie powiatów: olsztyńskiego, iławskiego, bartoszyckiego, ełckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, braniewskiego oraz kętrzyńskiego. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi i Mołdawii.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: firmy zajmujące się pośrednictwem pracy oraz transport, budownictwo, rolnictwo i turystyka.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości sądy z Warmii i Mazur wobec 61 pracodawców wymierzyły grzywny na łączną kwotę 142 tys. zł.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły