„Niepodległa, Niepokorna” – rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego

W Szkole Podstawowej nr 2 rozstrzygnięto konkurs literacki i plastyczny pod hasłem „Niepodległa, Niepokorna”. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9 listopada. Niżej protokół konkursowy. 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ z  KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY GOŁDAP POD HASŁEM

„NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA!”

realizowanego w ramach realizacji zadania publicznego

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw

 

Komisja powołana przez organizatora wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

Część literacka:

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zostali:

Hanna Galińska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Rafał Karwel – Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjów zostali:

Martyna Drażbo, Sylwia Żuk, Julia Konieczny, Oliwia Bagińska, Mateusz Figurski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

 

Część plastyczna:

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 0-1 szkół podstawowych zostali:

*Jakub Bitowski, Wojciech Trzciński, Anna Zalewska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Wiktoria Jurkojć, Wiktoria Miazek, Weronika Bronicka – Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 2-3 szkół podstawowych:

Amelia Orzechowska – Szkoła Podstawowa w Galwieciach

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zostali:

Emilia Zalewska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

➤ laureatami w kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjów zostali:

I Natalia BItel – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

II Julia Misiun – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

III Mateusz Zawadzki – Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

Opiekunami (nauczycielami prowadzącymi) uczestników konkursów są:

Małgorzata Jejer, Anna Milewska, Anna Budzińska, Helena Galińska, Lilia Bogdańska, Iwona Abramowicz,Iwona Malek, Marta Łoboda, Beata Kaczmar, Barbara Girtler.

Laureatom i ich opiekunom GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród odbędzie się  9 listopada o godz. 10.45 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi podczas uroczystości upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem


Aktualności

Powiązane artykuły