Kodowanie w Bibliotece #6

5 listopada odbyły się zajęcia ,,Programowanie bez prądu (#offline)” w Bibliotece Publicznej w Gołdapi, w których brali udział uczniowie, klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Uczniowie poznawali zasady kodowania i rozkodowania poleceń przy wykorzystaniu maty kodowania i symboli graficznych.

 

 

 

 

Były tak zainteresowane, że wyraziły ponowną chęć przyjścia na zajęcia. W pracy z dziećmi wykorzystano opracowania mgr Anny Świć.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza najmłodszych od 4 lat oraz uczniów szkół podstawowych (klasy I-V) na zajęcia ,,Programowanie bez prądu (#offline)”. Zapisy telefonicznie, osobiście i mailowo: czytelnia tel. 87 615 48 70, e-mail: czytelnia@bpgoldap.plzasoby.cyfrowe@bpgoldap.pl.


Aktualności

Powiązane artykuły