Aktywni studenci otrzymali stypendia

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny przyznało stypendia w ramach programu „Aktywny Student”. Komisja Kwalifikacyjna oceniła wnioski o stypendium i postanowiła przyznać 7 stypendiów studentom z terenu powiatu gołdapskiego.

 

 

 

 

Stypendia w ramach programu „Aktywny Student”, są stypendiami rozwojowymi, a otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów – mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego – Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym dobroczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny. Dziękujemy: Gminie Gołdap, Powiatowi Gołdapskiemu, Gminie Dubeninki, osobą prywatnym oraz osobą przekazującym 1%. To dzięki naszym darczyńcom możemy pomagać uzdolnionej i aktywnej młodzieży.

W roku akademickim 2018/2019 stypendia otrzymają następujący studenci: Katarzyna Agnieszka Forysiak, Piotr Pastuszyński, Dominika Krupińska, Lilianna Korenkiwicz, Kornelia Korenkiewicz, Patrycja Urszula Dąbrowska i Ewa Ejsmont.

Wyróżnionym studentom gratulujemy!

Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, osoby prywatne, osoby przekazujące 1% i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

-GFL-

Powiązane artykuły