Nadal prowadzony jest nabór na urzędnika wyborczego na terenie Gołdapi

Nadal prowadzony jest nabór na urzędnika wyborczego na terenie Gołdapi. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z drukami jakie należy złożyć znajdują się na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie pod adresem:

 

 

 

 

http://olsztyn.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25175_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Olsztynie_z_dnia_24_lipca_2018_r_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_poszczegolnych_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Olsztynie_oraz_o_zasadach_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego

Zakres obowiązków urzędnika wyborczego:

http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/1/24567_Zakres_obowiazkow

Wynagrodzenie urzędnika wyborczego

http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/1/24569_Wynagrodzenie


Aktualności

Powiązane artykuły