Po tych drogach będziemy jeździli

Ta informacja od rzecznika prasowego wojewody, tylko pozornie nie dotyczy Gołdapi, informuje bowiem dosyć dokładnie o tym, jakie drogi będą w najbliższym czasie remontowane (lub budowane) w okolicach miast, przez które najczęściej przejeżdżamy, choćby: Ełku, Suwałk, Łomży Lub Stawisk. Obecnie w realizacji jest 165 km drogi ekspresowej S61 za ok. 4 mld zł, kolejne przed podpisaniem umów na łączną kwotę ok. 1,2 mld zł.

 

 

 

 

Dziś podpisana została umowa na projekt i budowę drugiego z trzech warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Wykonawcą ok. 23-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 będzie konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. Warszawa, Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok. Wartość zadania wynosi ok. 685,9 mln zł. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03). Zakończenie inwestycji przewidziane jest w III kwartale 2021 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie
z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie
w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2021 r.

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych S61 oraz S16 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzeł Ełk Wschód.

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),
Zadanie nr 2 – węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie o dł. ok. 23 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
Zadanie nr 3 – węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20 km).
Dwa tygodnie temu podpisana została umowa na projekt i budowę odcinka Wysokie – Raczki. Na podpisanie umowy oczekuje jeszcze realizacja odcinka Szczuczyn – węzeł Ełk Południe.


Obecnie w realizacji jest 165 km drogi ekspresowej S61 za ok. 4 mld zł, kolejne przed podpisaniem umów na łączną kwotę ok. 1,2 mld zł. Są to:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km

w realizacji, RUBAU POLSKA i CONSTRUCCIONES RUBAU Hiszpania,
wartość ok. 479 mln zł, umowa 30.01.2018 r., oddanie IV kw. 2020 r.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km

w realizacji, POLAQUA,
wartość ok. 380 mln zł, umowa 9.02.2018 r., oddanie IV kw. 2020 r.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km

w realizacji, MOTA ENGIL Central Europe,
wartość ok. 218 mln zł, umowa 21.12.2017 r., oddanie IV kw. 2020 r.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km

wybrano firmę TOTO (umowa nie podpisana),
wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane II połowa 2021 r.

5. Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km

w realizacji, STRABAG,
wartość ok. 288 mln zł, umowa 31.10.2017 r., oddanie IV kw. 2020 r.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km

w realizacji, BUDIMEX,
wartość ok. 342 mln zł, umowa 31.10.2017 r., oddanie IV kw. 2020 r.

7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km

w realizacji, POLAQUA,
wartość ok. 75 mln zł, umowa 26.05.2017 r., oddanie wiosna 2020 r.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23 km

wybrano konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA (umowa nie podpisana),
wartość ok. 700 mln zł, oddanie III kw. 2021 r.

9. Ełk Południe – Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku)

w realizacji, konsorcjum TRAKCJA PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok,
wartość ok. 686 mln zł, umowa 19.07.2018 r. oddanie III kw. 2021 r.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km

w realizacji, BUDIMEX,
wartość 484 mln zł, umowa 4.07.2018 r., oddanie poł. 2021 r.

11. Raczki – obw. Suwałk, ok. 13 km

w użytkowaniu, BUDIMEX, realizacja łącznie z obw. Augustowa,
wartość 659 mln zł, oddana 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km

w realizacji, BUDIMEX,
wartość ok. 300 mln zł, umowa 29.09.2015 r., oddanie wiosna 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km

w realizacji, IMPRESA PIZZAROTTI,
wartość ok. 605 mln zł, umowa 6.06.2017 r., oddanie połowa 2020 r.

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od w. Powązkowska
w Warszawie do końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku kierowcy pojadą brakującymi odcinkami od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa – Ostrów Maz. to ok. 4 mld zł.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).


Aktualności

Powiązane artykuły