Spotkanie bibliotekarzy szkolnych powiatu gołdapskiego

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Gołdapi cyklicznie organizuje spotkania szkoleniowe dla bibliotekarzy szkolnych powiatu gołdapskiego w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zebrałyśmy się 7 czerwca w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi. Tym razem zaprosiłyśmy również Marię Wiśniewską – wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

 

Biblioteka olsztyńska ma bogatą ofertę różnych form wspierania nauczycieli bibliotekarzy w ich pracy. Z chęcią uczestniczymyw spotkaniach w Olsztynie, ale oczywiście z powodu odległości wyjazdy nie są tak częste jakbyśmy tego chciały. Dlatego cieszymy się, że pani dyrektor przyjechała i omówiła akty prawne dotyczące biblioteki szkolnej oraz temat „Co wynika z nowej podstawy programowej do pracy bibliotekarza szkolnego?”.

Na dowód tego, jak ważne jest czytanie i jak odpowiedzialne zadnie stoi przed szkołą przytoczę fragment z podstawy programowej (Dz. U. 2017 poz. 356).

„Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własne i innych, w konsekwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką, np. przez udział w zajęciach, na których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej. W ten sposób rozwijane są kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek również w dorosłym życiu.”

W dyskusji wypłynął nam m.in. problem analfabetyzmu wtórnego (funkcjonalnego), czyli sytuacji kiedy zdrowa osoba mimo ukończenia szkoły nie potrafi sprawnie czytać ani pisać. Analfabeci wtórni mają kłopot ze zrozumieniem przeczytanego tekstu, wypełnieniem ankiety, czy odczytaniem rozkładu jazdy. Badania budzą niepokój, ponieważ wykazują, że analfabetyzm wtórny może dotyczyć ok. 50% mieszkańców rozwiniętych krajów. Niestety to zjawisko dotyczy również naszego społeczeństwa. Świadczy o tym chociażby smutne spostrzeżenie – w sytuacjach codziennych (komunikacja publiczna, poczekalnie…) nie widać czytających ludzi.

Skutecznym sposobem niedopuszczenia do pogłębiania się zjawiska analfabetyzmu wtórnego jest wypracowanie nawyku czytania i uczestnictwo w kulturze. Nauczyciele codzienne podejmują to wyzwanie.

Bardzo przyjemnym efektem spotkania jest to, że wystrój biblioteki w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi bardzo spodobał się koleżankom bibliotekarkom, zrobił wrażenie również na dyrektor Marii Wiśniewskiej. Mariola Kisielewska – bibliotekarka z tejże placówki i realizatorka pomysłów, otrzymała zaproszenie z prośbą o zaprezentowanie swojej biblioteki na forum bibliotekarzy szkół ponadpodstawowych w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

Jadwiga Święcka, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowaczych w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły