„KALEKA czy COOL-AWY” – czyli o wyrównywaniu szans

W Szkole Podstawowej w Dubeninkach odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „KALEKA czy COOL-AWY” rekomendowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rzecznika Praw Dziecka. Warsztaty przeprowadzone zostały przez fundację „Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza”. TPSW to organizacja współpracująca z czołowymi postaciami i organizacjami na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym naciskiem położonym na osoby poruszające się na wózkach.

 

 

 

 

 

Główne cele fundacji to: zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans oraz zapobieganie dyskryminacji. Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza należy także do Federacji Kółeczkowej – ruchu zrzeszającego osoby na wózkach, osoby starsze, rowerzystów i rodziców malutkich dzieci.

 

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość wcielić się w role osób z niepełnosprawnością, by móc lepiej zrozumieć osobę niewidomą, niesłyszącą czy poruszającą się na wózku i odczuć w praktyce, czym są bariery architektoniczne lub komunikacyjne. Ponadto prowadzący warsztaty zapoznali młodzież ze sposobami pomocy osobom z niepełnosprawnością. Przekonywali, że niepełnosprawność nie oznacza końca życia, realizacji własnych pasji i zainteresowań. Wiele osób z dysfunkcjami potrafi z uśmiechem i sukcesem stawiać czoła codziennym wyzwaniom.

Niewątpliwą atrakcją spotkania był pokaz psa asystującego – w roli głównej labrador Spike. Zaprezentował swoje wytrenowane umiejętności np. pomoc w zdejmowaniu bluzy czy rękawiczek, podnoszenie upuszczonych przedmiotów, podawanie rzeczy z szafki i jej zamykanie. Prowadzący warsztaty wyjaśnili, na czym polega rola psa-asystenta. W odróżnieniu od psa-przewodnika, który prowadzi osobę niewidomą, asystent jest raczej pomocnikiem – przynosi potrzebną rzecz, zdejmuję rękawiczki itp.

Spotkanie było lekcją empatii i wrażliwości, a jednocześnie miało za zadanie przekazać bardzo praktyczną wiedzę o tym, jak osoby z niepełnosprawnościami funkcjonują w codziennym życiu. Udział w warsztatach z pewnością przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji oraz do przełamywania barier między światem osób „sprawnych” i tych „mniej sprawnych”.

Z pewnością dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie otworzą się na ludzi z niepełnosprawnością i będą umieli właściwie zachować się w obecności tych osób, służąc im pomocą i wsparciem.

B.S.


Aktualności

Powiązane artykuły