Frekwencja dopisała, na dodatek miała miejsce żywa dyskusja

Podczas kolejnego rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich nieprzypadkowo zatrzymaliśmy się dłużej w Giżycku, bowiem w tamtejszym Hotelu „Masovia” odbywała się w czwartek promocja kolejnej książki wydanej przez SIGNI, czyli właściciela portalu goldap.org.pl. Tym razem są to wspomnienia Mariana Lemechy, byłego burmistrza Giżycka.

 

 

 

 

Spotkanie prowadził prof. Wojciech Łukowski, redaktor pozycji. Obecnych przywitał Krzysztof Kossakowski, jeden z organizatorów przedsięwzięcia, animator, prezes Wspólnoty Mazurskiej i właściciel giżyckiej księgarni „Odeon” (tam można nabyć tę książkę).

Frekwencja dopisała, na dodatek miała miejsce żywa dyskusja.

We wstępie autorstwa Wojciecha Łukowskiego czytamy między innymi:

Marian Lemecha jest postacią w Giżycku znaną i rozpoznawaną. Wywierał wpływ nie tylko ze względu na formalnie pełnione funkcje w oświacie i w samorządzie, ale również ze względu na rys osobowościowy, rodzaj miękkiej charyzmy, życiową mądrość i godność zachowaną w trudnych czasach.

Urodził się 27 stycznia 1945 roku we wsi Mołodycz w powiecie jarosławskim. Dzień wcześniej, wojska radzieckie zdobyły ówczesne niemieckie Lötzen, które stało się polskim Giżyckiem, wyzwalając je od niemieckiego nacjonalizmu i narodowego socjalizmu.

Zbieżność dat jest przypadkowa i symboliczna, gdy zobaczymy, jaką rolę odegra nowy obywatel w życiu miasta. Sam siebie w tytule tej książki nazwie giżycczaninem z wyboru. (…)

Powiązane artykuły