Były również wspomnienia, życzenia i dzielenie się doświadczeniami

Na zaproszenie Gołdapskiego Uniwersytetu 3. Wieku na weekend do Gołdapi przyjechała dwudziestoczteroosobowa grupa odpowiednika tej organizacji z litewskiej Żmudzi. W skład grupy wchodzą zarówno przedstawiciele tamtejszej Polonii, jak i rdzenni Litwini. W programie między innymi zwiedzanie Gołdapi i dzielenie się doświadczeniami. Podczas spotkania integracyjnego, które miało miejsce w ośrodku OHP prezes Zofia Burel przywitała gości szampanem.

 

 

 

 

Głos zabrali również – starosta Andrzej Ciołek i burmistrz Tomasz Luto, którzy przy okazji wręczyli gościom upominki.

W grupie litewskiej obecna jest Irena Duchnowska, która przywiozła ze sobą tomik wierszy. Swoje utwory zaprezentowała w towarzystwie polonijnego zespołu wokalnego.

Były również wspomnienia, życzenia i zabawa przy muzyce.


Aktualności

Powiązane artykuły