Zostań policjantem – we wtorek dzień otwarty dla kandydatów do służby

Już w najbliższy wtorek, 10 kwietnia, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przy ulicy Mazurskiej 33 będzie dyżurował pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia (pokój nr 138). Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby podjęciem służby w Policji.

 

 

 

 

Chętni będą mogli uzyskać informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji, pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć stosowne dokumenty. Zapraszamy również codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Przypominamy, że nabór do służby w Policji trwa cały czas.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystający z pełni praw publicznych;

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
– podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły