Ze Starostwa: Jest kompromis – będzie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale

Rada gminy Banie Mazurskie podjęła we wtorek jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gołdapskiemu w wysokości 150 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Banie Mazurskie – Rogale. O przystąpieniu do realizacji inwestycji zdecydowali dziś jednogłośnie radni Rady Powiatu. Oznacza to, że powiat gołdapski pokryje 70 proc. wartości inwestycji, tj. 350 tys., a 30 proc. pochodzić będzie z budżetu gminy Banie Mazurskie.

 

 

 

Obecny na wtorkowym posiedzeniu starosta gołdapski Andrzej Ciołek zaznaczył, że powiat nie posiada dochodów własnych i nieruchomości oraz nie uzyskuje podatków od mieszkańców. Dlatego też do tej pory koszty takich inwestycji były dzielone na pół (między gminą a powiatem). Praktyka taka stosowana jest w całej Polsce. W tym przypadku, mimo wcześniejszych deklaracji wójta tak się jednak nie stało. Fakt ten ożywił dyskusje w tej kwestii, głównie w koalicji w powiecie, która początkowo nie chciała zgodzić się na taki podział kosztów. Przeważył jednak głos członka zarządu Rady Powiatu Bogdana Michnicza, który lobbował, aby przedsięwzięcie wesprzeć – mówił starosta. Jak podkreślił w dalszej części wypowiedzi, jest to inwestycja, która bez wątpienia powinna być zrealizowana dla dobra mieszkańców. Od początku kadencji droga ta uznana była za priorytetową dla gminy Banie Mazurskie.

Starosta podziękował radnym za jednomyślność i przekazane w formie dotacji docelowej środki. Jak podkreślił zdaje sobie sprawę, że dla gminy jest to duża kwota.  Zaznaczył, że w aspektach prawnych dotyczących dróg powiatowych jest wiele uchybień, dlatego tak często temat był poruszany w wielu gremiach. Zapowiedzi premiera o utworzeniu funduszu naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych, z budżetem co najmniej 5 mld zł, a także dodatkowe 30 mln zł na modernizację dróg Warmii i Mazur to dobry krok w tym kierunku i odpowiedź rządu na wieloletnie starania samorządowców w kwestiach dróg lokalnych.

 

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 


Aktualności

Powiązane artykuły