Z Urzędu Miejskiego: Oddzielaj popiół od odpadów

W związku z sygnałami od mieszkańców w sprawie problemów z odbiorem odpadów, Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że do pojemników z odpadami komunalnymi nie należy wrzucać popiołu. W przypadku zmieszania popiołu z innymi odpadami, firma odpowiedzialna za wywóz ma prawo odmówić zabrania zawartości pojemnika.

 

 

 

 

 

Popiół paleniskowy odbierany jest w dniach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów. Uwagi można zgłaszać pod nr tel 87 615 60 45 lub 87 615 60 21.


Aktualności

Powiązane artykuły