Masz pomysł, który pomoże przywrócić do życia dawne produkty, usługi, zawody?

Masz pomysł, który pomoże przywrócić do życia dawne produkty, usługi, zawody? Nie chowaj go w szufladzie!

Ogłosiliśmy nabór 1.5.2 dla małych i średnich regionalnych firm, dla których liczy się tradycja.

 

 

 

 

 

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:
•  dostosowanie procesu produkcyjnego lub technologii do produkowania
wg tradycyjnych receptur;
•  odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów lub usług charakterystycznych dla regionu
(sprzed 1989 r);
•  zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym
(wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania);
•  modernizację lub przebudowę obiektów w celu prowadzenia działalności gospodarczej
związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu (tylko w połączeniu
z realizacją co najmniej jednego z ww. działań).

Na dofinansowanie projektów przeznaczyliśmy ponad 83 mln zł.
Dofinansowanie projektu może wynieść nawet 85%.
Składanie wniosków od 27 kwietnia do 4 czerwca 2018 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat naboru
1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu,
zajrzyj na stronę www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły