Konkurs Działaj Lokalnie 2018 

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2018 r.

 

 

 

 

W ramach programu Działaj Lokalnie 2018 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnego na stronie www.funduszgoldap.pl 

Harmonogram konkursu:
• 19.04.2018 r., o godzinie 17.00 – spotkanie informacyjno-szkoleniowe
• do 09.05.2018 r. – przyjmowanie wniosków
• od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r. – realizacja projektów

 

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 09.05.2018 roku.
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Działaj Lokalnie 2018  można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl 
Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w dniu 19.04.2018 r. na godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny (ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap). Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.
Prosimy o przesłanie do dnia 15.04.2018 r. maila potwierdzającego udział na adres: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału 
Zbigniew Mieruński
Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Pozezdrze i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

Powiązane artykuły