Za Starostwa: Pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że w dniu 2 marca br. odbyło się w Starostwie Powiatowym pierwsze w tym roku Posiedzenie Zespołu ds. dróg w powiecie gołdapskim. W spotkaniu obok starosty i wicestarosty udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu: burmistrz Gołdapi, wójt Bań Mazurskich i przewodniczący Rady Gminy Dubeninki, a także pracownicy merytoryczni.

 

 

 

 

 

Przewodnim tematem posiedzenia było omówienie dotychczasowych starań powiatu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje drogowe, w tym m.in. na przebudowę ul. Nadbrzeżnej, Cichej, Małej i Zielonej w Gołdapi oraz wskazanie dostępnych źródeł finansowania zarówno krajowych, unijnych, jak również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podczas posiedzenia wskazano na pilną potrzebę wykonania remontów dróg powiatowych. Zarząd Dróg zaproponował realizację remontów metodą powierzchniowego utrwalenia, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dając równocześnie szansę na zmniejszenie wydatków związanych z corocznymi remontami cząstkowymi nawierzchni.


Aktualności

Powiązane artykuły