Z Urzędu Miejskiego: Aktywne weekendy w Gołdapi!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rekreacyjno-ruchowych w każdą sobotę i niedzielę co godzinę od 11:00 do 15:00.

 

 

 

 

 

W najbliższy weekend (10-11 lutego) odbędą się zajęcia z narciarstwa biegowego, które poprowadzi pan Władysław Sakowicz, doświadczony instruktor narciarstwa. Z powodu niewielkiej ilości śniegu uczestnicy będą uczyć się techniki jazdy na nartorolkach. Sprzęt również zostanie udostępniony bezpłatnie, dzięki uprzejmości OSiR Gołdap. Zajęcia skierowane są do wszystkich chętnych, bez względu na wiek, płeć i poziom sprawności fizycznej. Spotkanie z uczestnikami co godzinę przy wypożyczalni sprzętu narciarskiego OSiR, ul. Stadionowa 5.

Coweekendowe zajęcia rekreacyjno – ruchowe mają na celu zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Gołdap i osób przyjezdnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Jest to kolejne działanie w ramach projektu ,,Parki Przyjaźni 2″ realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

 

Koszt projektu po stronie polskiego partnera to: 497 935,33 EUR. Wkład własny zgodnie z zasadami programu wynosi: 15%. Całkowita wartość projektu wynosi 998 186,43 EUR.

Powiązane artykuły