Tworzymy kulturę szacunku w sieci

W związku z obchodami „Dnia Bezpiecznego Internetu”, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – asp. szt. Tomasz Dobrzyński, przeprowadził wśród młodzieży Technikum ZSZ, akcję pod hasłem „Bezpieczny Internet: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

 

 

 

 

Była to doskonała okazja, aby porozmawiać o tym, jak korzystać z Internetu, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Dzielnicowy zwracał uwagę na niebezpieczne działania cyberprzestępców, którzy próbują poznać poufne dane użytkowników sieci, by później wykorzystywać je do kradzieży internetowych. Przypominał, że nie należy otwierać hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila, nie wolno przesyłać mailem żadnych danych osobistych, a każde podejrzenia, co do prób wdarcia się na nasze konta – zwłaszcza bankowe – należy jak najszybciej przekazać policjantom lub pracownikom danego banku.

Druga część spotkania poświęcona była bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów na drodze. Funkcjonariusz przypominał o konieczności noszenia elementów odblaskowych, zakładaniu kamizelek odblaskowych, szczególnie przez poruszających się od zmierzchu do świtu po drogach publicznych. Pieszy i rowerzysta niekorzystający z elementów odblaskowych jest narażony na ciężkie obrażenia ciała, a nawet utratę zdrowia.

Zajęcia były ciekawą lekcją wychowawczo-profilaktyczną, nie tylko dla młodzieży, ale też i dorosłych. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi, czekamy z młodzieżą na kolejne – już zaplanowane – działania profilaktyczne.

Elżbieta Krynicka, pedagog


Aktualności

Powiązane artykuły