Z Urzędu Miejskiego: Sprzęt ratujący życie

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi zamontowano nowoczesny sprzęt ratujący życie. Od 3 stycznia na korytarzu I piętra dostępny jest defibrylator AED.

 

 

 

Sprzęt przeznaczony jest do reanimacji osoby, która zasłabła lub uległa wypadkowi. Urządzenie bada stan poszkodowanego i określa czy wskazane jest zastosowanie defibrylacji. Żeby ułatwić obsługę, wydaje polecenia głosowe.

Pomoc osobie, której życie jest w niebezpieczeństwie jest społecznym i prawnym obowiązkiem. Jego zaniechanie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. W grudniu ubiegłego roku, ratownicy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi przeszkolili pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy


Aktualności

Powiązane artykuły