Z Urzędu Miejskiego: Gmina Gołdap konsultuje „Programu opieki nad zwierzętami”

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż 15 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018”. Konsultacje potrwają do 5 lutego 2018. Uwagi do projektu będą przyjmowane w wersji elektronicznej na adres pom@goldap.pl i w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły