Mówię Wam, mówię Wam jakich fajnych dziadków mam…

Aby potwierdzić słowa tej piosenki dzieci z oddziału 0c Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków na przygotowaną przez siebie uroczystość. W pięknych, pełnych czułości, miłości i humoru wierszach zapewniły o swojej miłości i wdzięczności. Tańcem i piosenkami podziękowały babciom i dziadkom za ich troskliwość, czułość, miłość, cierpliwość i czas, który im poświęcają.

 

 

 

 

 

Z dużym wdziękiem i sporą dawką humoru zaprezentowały oryginalną wersję  znanego  wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, która wywołała wśród zaproszonych gości salwy śmiechu i burzę oklasków.

Na zakończenie mali artyści obdarowali swoich bliskich piernikowymi sercami i zapewnili, że ich małe serduszka biją mocno z miłości do nich.

Życzymy wszystkim babciom i dziadkom, aby miłość i szacunek ich wnuków zawsze trwały i aby  mogli nieustannie cieszyć  się tą cudowną, niepowtarzalną więzią łączącą wnuków z ich dziadkami.

Rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu  strojów.

Wychowawczynie: Alicja Kłoczko i Alicja Falińska


Aktualności

Powiązane artykuły