Program edukacyjny ,,Przyjaciele Zippiego” w Przedszkolu nr 1

W ramach przedsięwzięcia pt. ,,Kształtowanie odporności psychicznej dzieci w wieku przedszkolnym…” w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi 9 grudnia odbyło się szkolenie dla 15 nauczycieli z zakresu prowadzenia programu edukacyjnego ,,Przyjaciele Zippiego”.

 

 

Program promuje zdrowie, odporność psychiczną i wspiera rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku 5 lat. Istotą programu jest wyposażenie małych dzieci w umiejętność radzenia sobie z trudnościami oraz ukształtowanie i rozwijanie kompetencji psychospołecznych i emocjonalnych.

Szkolenie mogło się odbyć dzięki przyznanym środkom finansowym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Aktualności

Powiązane artykuły