Ze Starostwa: Podziękowania, życzenia i wyróżnienia – uroczyste obchody DEN 2017

Uroczyste apele, życzenia, podziękowania, nagrody i występy artystyczne w wykonaniu uczniów – tak wyglądały tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.

 

 

W tym roku szkoły świętowały 13 października. Na wszystkich uroczystościach gościł starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który na ręce dyrekcji oraz nauczycieli wraz z życzeniami złożył podziękowania za trud włożony w edukację gołdapskiej młodzieży. Ponadto odznaczył medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” nauczycieli i pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju placówek oświatowych w Gołdapi, wpływając tym samym na rozwój powiatu gołdapskiego: Aleksandrę Ratasiewicz, Urszulę Wrzosek, Aleksandrę Król-Berut, Annę Kuskowską, Zofię Dzierwę, Teresę Fiećko, Janusza Tkaczowa, Alicję Szafranowską, Emilię Wołyniec i Piotra Bartoszuka.

Osoby te promowały i nadal promują nasz powiat na różnych płaszczyznach, nie tylko w dziedzinie edukacji, ale również poprzez sport, kulturę i sztukę, dzieląc z młodzieżą swoje pasje. Przez wiele lat podejmowały działania mające na celu dobro swoich uczniów. Wykształciły absolwentów, z których liczna grupa godnie reprezentuje nasz powiat i wspiera jego dalszy rozwój. Przy okazji obchodów DEN medal odebrał również pan Andrzej Pianka (na podstawie decyzji starosty z sierpnia), pracownik ZPEW, który poza pracą zawodową działa na rzecz lokalnej społeczności jako radny Rady Miejskiej w Gołdapi. Swoją postawą, zaangażowaniem i wieloletnią aktywną pracą na rzecz powiatu gołdapskiego przyczynia się do jego rozwoju.

Tego dnia starosta z serdecznymi życzeniami odwiedził również Szkołę Podstawową w Lisach i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi.

Tegoroczne obchody w każdej ze szkół przebiegały w radosnej i ciepłej atmosferze. Wszystkim pracownikom oświaty, a w szczególności nauczycielom oraz dyrekcji szkół powiatu gołdapskiego składamy życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pracy pedagogicznej. Uczniom natomiast życzymy, aby z zapałem i chęcią zdobywali wiedzę i odnosili sukcesy na każdym szczeblu.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły