Z Urzędu Miejskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzeli niesie pomoc

Polska Akcja Humanitarna przyznała Szkole Podstawowej w Pogorzeli tytuł „Szkoła, która niesie pomoc”. Fundacja doceniła zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania edukacyjne i zbiórki pieniędzy.

 

 

 

– Cieszy mnie tak duże zaangażowanie naszych szkół – mówi Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. – Osiągają one świetne efekty edukacyjne. Podejmują również wiele ważnych dla współczesnego społeczeństwa tematów oraz kształtują właściwe postawy.

Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc potrzebującym na całym świecie oraz promuje postawy altruistyczne i prawa człowieka. Wiele jej działań realizowanych jest we współpracy ze szkołami.

– Szkoła Podstawowa w Pogorzeli współpracuje z Polską Akcją Humanitarną od kilku lat – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli Monika Taudul. – Na zajęciach omawiamy globalne tematy jak głodu, braku wody oraz zagrożeń związanych z wojną. Prowadzimy zbiórki pieniędzy na rzecz najbardziej potrzebujących. Jedną  ich form jest rezygnacja z kwiatów wręczanych nauczycielom na koniec roku szkolnego.  W zamian dzieci i ich rodzice wspierają, wskazany przez szkołę, szczytny cel.

Red. Urząd Miejski w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły