Wspaniały sukces Szkoły Podstawowej w Galwieciach

Szkoła Podstawowa w Galwieciach została nagrodzona Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie, nauczyciele i rodzice aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań projektu pod hasłem: ”Skąd wyszliśmy, kim jesteśmy?”.

 

 

 

Głównym celem konkursu było kształtowanie tożsamości narodowej i upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

W ramach projektu podjęto wiele działań, między innymi zorganizowano otwartą lekcję historii dla rodziców i wieczorek z filmem patriotycznym. Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach o tematyce patriotycznej. Przygotowywali prezentacje multimedialne o wybranych regionach polski. Gościliśmy w naszej szkole weterana misji pokojowych, najstarszych mieszkańców Galwieć, a także uczniów z innych szkół. Zwiedziliśmy nasze okolice, obchodziliśmy ważne święta narodowe, a także nie pozostaliśmy obojętni wobec potrzebujących.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczności uczniowskiej i lokalnej. Nasi uczniowie wiedzą „kim są i skąd pochodzą”. Doceniają przynależność do regionu, w którym żyją oraz mają poczucie więzi z krajem ojczystym. Wspólna praca i wywiązanie się z wyznaczonych nam zadań przyniosła nam to wspaniałe wyróżnienie.

 

Red. SP w Galwieciach


Aktualności

Powiązane artykuły