Razem pod parasolem prawa

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało na terenie powiatu gołdapskiego projekt pn. Razem pod parasolem prawa, w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Kwota dofinansowania z MSWiA wynosi 58.770 zł.

 

 

Projekt został przygotowany w ramach priorytetu Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Jego realizacja pozwoli zaszczepić w młodych osobach chęć do sportu, aktywności fizycznej i społecznej oraz zmotywować do nauki, ograniczając  tym samym niepożądane zjawiska patologiczne w ich rodzinach i środowisku rówieśniczym.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

·         Konferencja w Domu Kultury pt. „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”

·         „Przystanek –  Centrum”, a w nim 4 bloki tematyczne:

 

–     „ Gdy dorosnę, to będę…” spotkania z ważnymi ludźmi w powiecie np. ze starostą, policjantem, strażakiem, ratownikiem;

–     „Jestem bezpieczny” – czytanie bajek z morałem;

–      „Maluję, nie hejtuję” zajęcia z rękodzieła, plastyczne;

–      „Gotuję, nie hejtuję” zajęcia kulinarne.

 

·         „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” – impreza promująca wartości prorodzinne, bezpieczeństwo oraz zdrowy i aktywny styl życia.

·         Dzień Sportu w szkołach ponadgimnazjalnych pn. „Dopalacze – głupia moda tylko sport Ci siły doda”

·         Rodzinny Rajd Rowerowy – to impreza skierowana do wszystkich rodzin ukierunkowana na aktywne,  zagospodarowanie czasu wolnego wzmacniające więzi rodzinne

·         Teatr uliczny „Młodzi – Młodym” – nowatorska forma profilaktyki „wychowania przez sztukę” realizowana w formie „teatru ulicznego”.

·         Konkurs dla szkół „Mało lat mam, a na bezpieczeństwie się znam” – pomysł na zastąpienie agresji, uciekania w narkotyki, dopalacze, alkohol… FILM/spot na temat bezpieczeństwa/przeciwdziałania przemocy w szkole

·         Superwizja grupowa dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

·         Skrzynka zaufania „BLIŻEJ SIEBIE…”, do której będzie można wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole,  o problemach, jakie są dla uczniów ważne lub trudne.

·         Debata „Bezpieczeństwo w sieci” w Starostwie Powiatowym

Zakończenie i ocena efektów realizacji  projektu odbędzie się podczas Forum Jednostek Pomocy Społecznej, na który zostaną zaproszeni wszyscy realizatorzy poszczególnych działań. Spotkanie to będzie znakomitą okazją do podsumowania projektu i podziękowania podmiotom (partnerom)  zaangażowanym w jego realizację.

  

artykul

 

Ogłoszenie płatne


Aktualności

Powiązane artykuły