Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Banie Mazurskie

W kwietniu Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oraz Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku, wspólnie ogłosili konkurs na najładniejszą posesję w Gminie Banie Mazurskie. Chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło 6 rodzin, które zgodnie z regulaminem konkursu spełniły wszystkie warunki przystąpienia do konkursu. Od maja do końca sierpnia, każdy z uczestników wykonywał prace upiększające zgłoszone posesję, co odpowiednio dokumentowaliśmy zdjęciami.

 

 

31 sierpnia zakończono wszystkie prace na posesjach, natomiast już 5 września, komisja konkursowa w osobach: prezes MZMGO w Giżycku, I v-ce prezes BS w Węgorzewie oraz przedstawiciel PGK w Gołdapi, dokonała wyboru zwycięzców. Przed objechaniem wszystkich posesji, komisja konkursowa otrzymała do wglądu zdjęcia z etapów prac wykonanych na poszczególnych posesjach. Komisja konkursowa za pomocą indywidualnych kart oceny posesji przyznała odpowiednią ilość punktów.

Zwycięska posesja otrzymała maksymalną ilość 300 punktów. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 10 września, w trakcie II Dożynek Gminnych w Baniach Mazurskich. I miejsce zajęła posesja Państwa Jadwigi i Mariana Sztabińskich, II – Alicji i Karola Szablak, III – Marzeny i Tadeusza Guzewicz, IV – Iwony I Romana Wałejo, V – Agnieszki i Ireneusza Pluta, VI – Zbigniewa Kwas. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszenie posesji, prace jaką wykonali w celu ich upiększenia i promocję gminy, która dzięki nim staje się coraz bardziej ukwiecona.

Mamy nadzieję, że w kolejnych konkursach chęć uczestnictwa zadeklaruje jeszcze więcej mieszkańców. Dziękujemy Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu – Gospodarka Odpadami w Giżycku, za współorganizację konkursu oraz ufundowanie jednej z głównych nagród dla zwycięzców. Dziękujemy I v-ce prezesowi z BS w Węgorzewie oraz przedstawicielowi PGK w Gołdapi za włączenie się i pomoc w konkursie na etapie prac komisji konkursowej rozstrzygającej zwycięskie miejsca. Dziękujemy portalowi Gołdap Info za patronat medialny i promocję konkursu.


Aktualności

Powiązane artykuły