Straż Graniczna walczy z plagą nielegalnych zatrudnień

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w miesiącu lipcu przeprowadzili 25 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. W 16 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez obcokrajowców w firmach mających swoją siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, iławskiego, mrągowskiego oraz gołdapskiego.

 

 

Ogółem kontrolą objęto 103 cudzoziemców, w tym 94 osoby to obywatele Ukrainy, którzy wykonywali pracę w: budownictwie, transporcie, rolnictwie, gastronomii i zakładach produkcyjnych. W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że 41 cudzoziemców pracowało nielegalnie. W następstwie ujawnionych nieprawidłowości nałożono na pracodawców 6 mandatów karnych na łączną kwotę 1 700 zł i skierowano do Sądów Rejonowych 7 wniosków o ukaranie pracodawców. W analizowanym okresie wobec 7 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę 14 450 zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że naruszenia przepisów najczęściej występowały w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez wymaganego zezwolenia, bez zawarcia z nimi stosownej umowy o pracę, bądź pracodawcy powierzali pracę cudzoziemcom na innych warunkach niż określonych w zezwoleniach na pracę.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przypomina o trwających spotkaniach szkoleniowych dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Przedmiotowe szkolenia adresowane są do osób i podmiotów, które zatrudniają, bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców. W spotkaniach uczestniczą również sami cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie i chcą pracować na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że w sierpniu funkcjonariusze W-MOSG planują przeprowadzić samodzielnie bądź współuczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje rynku pracy w spotkaniach poświęconych zagadnieniom legalnego pobytu i zatrudniania cudzoziemców, w niżej wskazanych miejscowościach :

Kętrzyn-pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy-11.08.2017 r.

Bartoszyce-sala konferencyjna Urzędu Skarbowego w Bartoszycach–11.08.2017 r.

Lidzbark Warmiński-Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim-17.08.2017 r.

Pisz-sala konferencyjna w hotelu w Piszu-23.08.2017 r.

Mrągowo-pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy-25.08.2017 r.

Giżycko-pomieszczenia w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu-28.08.2017 r.

Gołdap-pomieszczenia w PSG w Gołdapi – 30.08.2017 r.

Straż Graniczna przypomina, że szczegółowe informacje dotyczące postępowania o uzyskanie zezwoleń na pracę, a także zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP można uzyskać również na stronach internetowych Urzędu ds. Cudzoziemców oraz właściwych terytorialnie Urzędów Wojewódzkich.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły