Seniorzy z Budzewa, Buder, Dubeninek i Lis w obiektywie kamery – mazurskiej podróży w czasie

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny realizuje projekt pn.: „Obiektywem kamery – Mazurskie podróże w czasie”, którego celem jest stworzenie warunków do czynnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnych.

 
Projekt jest realizowany z seniorami z miejscowości – Budzewo, Budry, Dubeninki i Lisy, gdzie odbywają się spotkania warsztatowe. Pierwsze warsztaty polegały na wspólnym poznawaniu dziedzictwa kulturowego współczesnych mieszkańców Mazur. Podczas spotkań seniorzy opowiadali o zwyczajach i tradycjach kultywowanych w ich rodzinnych domach i wsiach. Opowieści te posłużą stworzeniu filmu opowiadającego o życiu na Mazurskich wsiach.

W ostatnim czasie seniorzy z Budzewa, Buder, Dubeninek i Lis spotkali się na warsztatach wyjazdowych w Lipniaku. Podczas spotkań odbyły się m. in. warsztaty inscenizacji teatralnych, oparte na historii, zwyczajach i obyczajach mieszkańców Mazur oraz zajęcia, podczas których opierając się na wspomnieniach seniorów i ich doświadczeniu pracowano nad scenariuszem filmu.

 

– Uczestnikami naszego projektu są seniorzy z miejscowości, z którymi współpracujemy w różnych formach od kilku lat – mówi Zbigniew Mieruński, koordynator projektu. – W trakcie działań poznajemy bardzo osobiste historie poszczególnych osób, ale też całych społeczności, a tym samym powojenną historię Mazur. Staramy się zachęcić uczestników do twórczej interpretacji ich życia i na tej podstawie opracowujemy wspólnie scenariusz filmu. Zdjęcia do filmu rozpoczniemy w lipcu, a wszystkie role w filmie zagrają nasi seniorzy i ich młodsi sąsiedzi.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
-WZ-

Powiązane artykuły