Zostań honorowym dawcą krwi

Dzięki przeprowadzonym akcjom krwiodawczym w Barcianach (14 maja), Kętrzynie (16 maja) i Gołdapi (18 maja) zebrano ponad 30 litrów krwi. Darem życia podzielili się funkcjonariusze SG i mieszkańcy regionu. Ogólnie udział wzięło 78 osób, z czego krew oddało 70.

 

Pierwsze dwie akcje krwiodawcze pod hasłem „NA STRAŻY ŻYCIA”, zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Natomiast zbiórkę życiodajnego płynu w Gołdapi, z okazji 26.rocznicy powołania formacji, przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Stacja Terenowa w Ełku, Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi oraz Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego przy Fundacji Rozwoju Regionu w Gołdapi.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły