„Gimnazjaliści szanują, reagują, nie krzywdzą!”

W dniach 24 – 28 kwietnia – jako koordynatorki projektu „Nie godzę się na przemoc rówieśniczą – szanuję, reaguję, nie krzywdzę”, przeprowadziłyśmy we wszystkich 23 klasach Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich warsztaty profilaktyczne.

 

 

Zajęcia rozpoczęły się od pytania „Czy wiecie co to jest tolerancja?”. Po krótkiej dyskusji stwierdziłyśmy, że brak tolerancji powoduje często agresję i może to być źródłem przemocy. W ten sposób został wypracowany cel naszych zajęć, gdyż właśnie o przemocy rówieśniczej chciałyśmy z młodzieżą rozmawiać.

Zajęcia miały charakter pracy w grupach, jak i pracy indywidualnej. Padały odpowiedzi na nurtujące pytania, m.in: „Dlaczego rówieśnicy stosują przemoc?” i „Co agresorom daje stosowanie przemocy?”. Zostały również omówione formy przemocy fizycznej, słownej, relacyjnej i cyberprzemocy.

Młodzież poznała aspekt prawny związany z popełnieniem czynów karalnych w wieku między 13 a 17 rokiem życia. Uczniowie dowiedzieli się, że Sąd Rodzinny i Nieletnich może zastosować upomnienie, zobowiązać do naprawienia szkody, przeprosin, uczestnictwa w odpowiednich zajęciach wychowawczych, może ustanowić nadzór kuratora lub umieścić nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu pt.: „Historia Magdy”, który poruszył uczestników spotkania. Zaowocowało to licznymi odpowiedziami na pytania: ” Kto i w jaki sposób przyczynił się do tego, że Magda odeszła ze szkoły?” i „Jak radzić sobie z prześladowaniem na co dzień?”. Podsumowując ten punt zajęć zaakcentowałyśmy, że warto otwarcie prosić o pomoc ponieważ może zdarzyć się tak, jak w historii Magdy, że nikt nie zareaguje.

Przed zajęciami została przeprowadzona ankieta, z której wynika, że młodzież gimnazjalna będąc świadkami przemocy raczej na nią nie reaguje. W przypadku przemocy rówieśniczej znaczącą rolę odgrywają nie tylko bezpośredni sprawcy, ale również tzw. sprawcy pośredni – czyli osoby, które namawiają do przemocy oraz świadkowie – osoby, do których dociera informacja o przemocy. Młodzież została ukierunkowana na zwracanie uwagi na przejawy przemocy i reagowania na nią w odpowiedni sposób. Niereagowanie na przemoc rówieśniczą sprawia, że się ona nasila, staje bardziej powszechna. Im dłużej trwa, tym trudniej jest sobie z nią poradzić.

Na koniec zajęć uczniowie otrzymali po dwie ulotki: „Inny nie znaczy gorszy” oraz „Nie godzę się na przemoc”. Został również ogłoszony konkurs na hasła, które będą wykorzystane 5 czerwca. podczas marszu gimnazjalistów przeciwko przemocy w centrum Gołdapi.

Na warsztatach praca uczniów była oceniana. Ilość odpowiedzi i aktywność wpłynęła na wyłonienie zwycięskiej klasy. Nagrodą jest karnet na kręgielnię w wysokości 280 zł., który wręczymy podczas Święta Szkoły.

Było to kolejne projektowe działanie sfinansowane ze środków gminnych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Marta Dębowska i Marta Zaporowska


Aktualności

Powiązane artykuły